Tuesday, July 5, 2011

Thursday, June 30, 2011

sTrip

,,Strip”- dezveleşte, dezbracă mintea umană prin imagini surprinse instant sau intenţionat, face legătura dintre vise, gânduri şi amintiri, artista are curajul de a-şi dezvălui aceste conexiunii ale minţii sale prin imagini fotografice în stil suprarealist.
,,strip” – o bucată, o panglică din viaţa artistului, aceea etapă care iţi dirijează scopul în viaţă, un vis conduce spre un alt vis, fie că sunt ele vise sau visuri (scopuri, idealuri), ambele semnifică ceva plăcut minţii şi spiritului nostru, ceea ce te binedispune, această insiruire onirică a personalităţii artistei.
,,trip” – călătorie. O călătorie detaliată în mintea artistei, poţi descoperi personajul în vise, dorinţe, gânduri, alegeri în viaţă. Ineditul constă în forma de expunere, redare a acestei călătorii. Câţi dintre noi ne putem regăsii astfel?" (Mădălina Truşculescu)